MuskenSenter og MultiConsult på befaring. Leirvatnet - 826 moh. - med Blåmannsisen i bakgrunn

Befaring Leirvatnet og Blåmannsisen gjennomført

Del av Multiconsults fagekspertise – her prosjektingeniører og geologer (fra venstre); Simon Andersen (MuskenSenter), Oddbjørn Aasen, Frida Martinsson, Magni Vestad og Arne Koksæter.

Befaring Leirvatnet og Blåmannsisen gjennomført

Formålet for befaringen var å vurdere Leirvatnets potensial som reguleringsmagasin og se nærmere på inntaksområdet for planlagt overføringstunnel til Lappland kraftverk i Sulitjelma, Fauske kommune.

Multiconsult, Oslo og Ålesund har i perioden juli til oktober gjennomført det vesentligste av befaringer og feltarbeid innenfor ulike tekniske og miljømessige fagområder, under en velutviklet og effektiv tverrfaglig rådgivning/prosjektledelse, for konsekvensutredning og teknisk utredning for søknad om konsesjon til Lappland kraftverk.

Prosjekteiere: Laponia Center AB og MuskenSenter AS
Rådgivende ingeniørselskap – miljø/teknisk utredning, og rådgivning: Multiconsult Norge AS