Brev fra den Svenske regeringen, Miljø- och energidepartementet. 2018.14.06

Sverige vil ha Lappland kraftverk prosjektet til behandling

Den svenske “Regeringen” har besluttet at Sverige skal – vil – behandle søknad om konsesjon for Lappland kraftverk, Sulitjelma i Fauske kommune, herunder at det fra svensk side intet er å innvende mot (heller en henstilling) at søknaden opptas til behandling i Norge.  

Den svenske Regeringen ved Miljö- och energidepartementet anfører deriblant, sitat;

“Ärende enligt lag (1929:404) om giltighet här i riket av svensk-norska vattenrättskonvention av den 11 mai 1929.

Regeringens beslut
Regeringen förklarar att en provning av ansökan om tillstånd till Lappland kraftverk ska göras i Sverige”

“Kraftverkets placering är inte vid vattnet, utan vattenintaget ska ske via tunnlar från sjöar i Sverige och Norge. .. Från kraftverket ska vattnet sedan ledas ut via en tunnel till Saltdalalsfjorden som är en del av Atlanteren.”

 

Ved dette har også Den svenske Regeringen besluttet «at der fra svensk side intet er å innvende mot at søknaden opptas til behandling» i Norge.