Bieskehàvrre (Pieskehaure) ved utløpet og lukehus for regulering av vannstand

Den svenske Regeringen ved Miljö- och energidepartementet har besluttet at søknad om tillatelse til bygging av Lappland kraftverk skal tas til behandling i Sverige og etter svensk lovgivning:

14.06.2018 – Den svenske Regeringen ved Miljö- och energidepartementet har uttalt, sitat;

“Ärende enligt lag (1929:404) om giltighet här i riket av svensk-norska vattenrättskonvention av den 11 mai 1929.

Regeringens beslut
Regeringen förklarar att en provning av ansökan om tillstånd till Lappland kraftverk ska göras i Sverige”

Ved dette har også Den svenske Regeringen besluttet «at der fra svensk side intet er å innvende mot at søknaden opptas til behandling» i Norge.