Følg med på utviklingen av Lappland kraftverk prosjektet

OED finner at søker kan sende inn tilleggs Melding for linjenett – overføringslinje/ utenlandsforbindelse – og søknad om konsesjon.

Brev fra OED til MuskenSenter 05.12.2018 Olje- og energidepartementet (OED) finner at søker/Lappland Kraft kan sende inn Melding (forhåndsmelding) med påfølgende søknad om konsesjon til NVE om etablering av den første 420 kV overføringslinje – utenlandsforbindelse – fra Nord-Norge...


Read More

Lappland Kraft AS planlegger kraftlinje for overføring av elkraft fra kraftverket til det svenske sentralnettet – 420 kV

Prosjekteiere ved Lappland Kraft AS planlegger bygging av kraftlinje / produksjonsradial for levering av elkraft fra Lappland kraftverk, til det svenske sentralnettet – 420 kV linjenett – ved Ligga, Porjus i Jokkmokk kommune og det norske sentralnettet – 420 kV linjenett –...


Read More

Den norske regeringen ved Olje- og Energiminister Kjell-Børge Freiberg har besluttet at meldingen skal tas til behandling

Brev fra OED til MuskenSenter, 24.09.2018 Olje- og energidepartementet anfører nå og tidligere at det er NVE som etter vår konsesjonslovgivning, skal ta meldingen fra Musken Senter til behandling, og behandles etter konvensjonen mellom Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende...


Read More

OED finner at søker kan sende inn tilleggs Melding for linjenett – overføringslinje/ utenlandsforbindelse – og søknad om konsesjon.

Brev fra OED til MuskenSenter 05.12.2018 Olje- og energidepartementet (OED) finner at søker/Lappland Kraft kan sende inn Melding (forhåndsmelding) med påfølgende søknad om konsesjon til NVE om...


Read More

Lappland Kraft AS planlegger kraftlinje for overføring av elkraft fra kraftverket til det svenske sentralnettet – 420 kV

Prosjekteiere ved Lappland Kraft AS planlegger bygging av kraftlinje / produksjonsradial for levering av elkraft fra Lappland kraftverk, til det svenske sentralnettet – 420 kV linjenett –...


Read More

Den norske regeringen ved Olje- og Energiminister Kjell-Børge Freiberg har besluttet at meldingen skal tas til behandling

Brev fra OED til MuskenSenter, 24.09.2018 Olje- og energidepartementet anfører nå og tidligere at det er NVE som etter vår konsesjonslovgivning, skal ta meldingen fra Musken Senter til...


Read More

Olje- og energidepartementet har besluttet at planene og meldingen for Lappland kraftverk skal tas til behandling

Brev fra OED til NVE og MuskenSenter. 2018.27.08 Olje- og energidepartementet har besluttet at planene og meldingen for Lappland kraftverk skal tas til behandling   Olje- og energidepartementet...


Read More

Sverige vil ha Lappland kraftverk prosjektet til behandling

Brev fra den Svenske regeringen, Miljø- och energidepartementet. 2018.14.06 Sverige vil ha Lappland kraftverk prosjektet til behandling Den svenske “Regeringen” har besluttet at Sverige skal...


Read More

Mark- och miljödomstolen har besluttet: Sverige har intet å innvende mot søknaden om bygging av Lappland kraftverk

Bieskehàvrre (Pieskehaure) ved utløpet og lukehus for regulering av vannstand Mark- och miljödomstolen har besluttet: Sverige har intet å innvende mot...


Read More

Olje- og energidepartementet (OED) har den 10.10.2017 førstehandsbehandlet saken

Olje- og energidepartementet (OED) har den 10.10.2017 førstehandsbehandlet saken OED har oversendt Lappland kraftverk prosjektet som notifikasjon etter...


Read More

Befaring Leirvatnet og Blåmannsisen gjennomført

MuskenSenter og MultiConsult på befaring. Leirvatnet - 826 moh. - med Blåmannsisen i bakgrunn Befaring Leirvatnet og Blåmannsisen gjennomført Del av...


Read More

Utarbeidelse av søknad om konsesjon igangsatt

MuskenSenter og Laponia Center har nå igangsatt utarbeidelse av søknad om konsesjon, som er konsekvensutredning og førstehands teknisk utredning for søknad om konsesjon. Konsekvensutredning,...


Read More

Konsesjonssak opprettet hos NVE

Konsesjonssak opprettet hos NVE NVE har nå opprettet Konsesjonssak for Lappland kraftverk – lagt ut Melding og Brosjyre på nett – og vil senere sende den ut på offentlig høring, etter å ha...


Read More

God fremdrift i Lappland kraftverk-prosjeketet

God fremdrift i Lappland kraftverk-prosjeketet Lappland kraftverk – i Sulitjelma, Fauske kommune, Nordland fylke: • Er Samlet Plan godkjent • Melding er sendt til Norges vassdrags- og...


Read More

LAST NED

Prosjektdokumenter

Brev fra den Norske Regeringen -OED

Miljö- och energidepartementet 2018-27-08

Brev fra den Svenske Regeringen 

Miljö- och energidepartementet 2018-14-06

Mark- och miljödomstolen Umeå - Slutligt beslut

Umeå Tingrett 2017-12-06

OED - Brev til Naturvårdsverket Lk 

Olje og Energidepartement 2017-17-10

Melding Lappland kraftverk

MuskenSenter 2016-20-12

Prosjektbeskrivelse Lappland kraftverk 28.10.2017

MuskenSenter 2017-28-10

Gjeldende lovgivning

MuskenSenter 2016-09-07

Oversiktskart vannkraftprosjekter

MuskenSenter 2017-10-02

Lappland kraftverk prosjektområde

MuskenSenter 2016-14-11

Oversiktskart nr. 11

MuskenSenter 2016-02-12