Følg med på utviklingen av Lappland kraftverk prosjektet

NVE har nå godkjent Melding om nettilknytning av Lappland kraftverk

En ny milepæle i Lappland kraftverk prosjektet – NVE har nå godkjent Melding om nettilknytning fra Lappland kraftverk. Melding om nettilknytning av Lappland kraftverk er nå levert inn Hele prosjektet vil nå bli oversendt til berørte kommuner og parter, for høring om forslag til...


Read More

Melding om nettilknytning av Lappland kraftverk er sendt inn

Melding om nettilknytning fra Lappland kraftstasjon, Fauske og Sørfold kommuner i Norge til Jokkmokk og Arjeplog kommuner i Sverige. Kart nr. 16 : Lappland kraftverk as – Kraftverk og Linjenett Melding om nettilknytning for Lappland kraftverk Laponia Center AB og MuskenSenter AS har nå...


Read More

Oppdatert prosjektbeskrivelse av Lappland kraftverk med nettilknytning

MuskenSenter og LaponiaCenter kommer nå med en oppdatert prosjektbeskrivelse der planene for nettilknytningen til Sverige er inkludert. – En slik miljøvennlig nettilknytning vil være en rådende utvikling for neste generasjons energiutbyggere. Sammen med melding om nettilknytning av Lappland...


Read More

NVE har nå godkjent Melding om nettilknytning av Lappland kraftverk

En ny milepæle i Lappland kraftverk prosjektet – NVE har nå godkjent Melding om nettilknytning fra Lappland kraftverk. Melding om nettilknytning av Lappland kraftverk er nå levert inn Hele...


Read More

Melding om nettilknytning av Lappland kraftverk er sendt inn

Melding om nettilknytning fra Lappland kraftstasjon, Fauske og Sørfold kommuner i Norge til Jokkmokk og Arjeplog kommuner i Sverige. Kart nr. 16 : Lappland kraftverk as – Kraftverk og Linjenett...


Read More

Oppdatert prosjektbeskrivelse av Lappland kraftverk med nettilknytning

MuskenSenter og LaponiaCenter kommer nå med en oppdatert prosjektbeskrivelse der planene for nettilknytningen til Sverige er inkludert. – En slik miljøvennlig nettilknytning vil være en rådende...


Read More

OED finner at søker kan sende inn tilleggs Melding for linjenett – overføringslinje/ utenlandsforbindelse – og søknad om konsesjon.

Brev fra OED til MuskenSenter 05.12.2018 Olje- og energidepartementet (OED) finner at søker/Lappland Kraft kan sende inn Melding (forhåndsmelding) med påfølgende søknad om konsesjon til NVE om...


Read More

Lappland Kraft AS planlegger nettilknytning for overføring av elkraft fra kraftverket til det svenske sentralnettet – 420 kV

Kart nr. 16 : Lappland kraftverk as – Kraftverk og Linjenett Prosjekteiere ved Lappland Kraft AS planlegger bygging av nettilknytning / produksjonsradial for levering av elkraft fra Lappland...


Read More

Den norske regeringen ved Olje- og Energiminister Kjell-Børge Freiberg har besluttet at meldingen skal tas til behandling

Brev fra OED til MuskenSenter, 24.09.2018 Olje- og energidepartementet anfører nå og tidligere at det er NVE som etter vår konsesjonslovgivning, skal ta meldingen fra Musken Senter til...


Read More

Olje- og energidepartementet har besluttet at planene og meldingen for Lappland kraftverk skal tas til behandling

Brev fra OED til NVE og MuskenSenter. 2018.27.08 Olje- og energidepartementet har besluttet at planene og meldingen for Lappland kraftverk skal tas til behandling   Olje- og energidepartementet...


Read More

Sverige vil ha Lappland kraftverk prosjektet til behandling

Brev fra den Svenske regeringen, Miljø- och energidepartementet. 2018.14.06 Sverige vil ha Lappland kraftverk prosjektet til behandling Den svenske “Regeringen” har besluttet at Sverige skal...


Read More

Mark- och miljödomstolen har besluttet: Sverige har intet å innvende mot søknaden om bygging av Lappland kraftverk

Bieskehàvrre (Pieskehaure) ved utløpet og lukehus for regulering av vannstand Mark- och miljödomstolen har besluttet: Sverige har intet å innvende mot...


Read More

Olje- og energidepartementet (OED) har den 10.10.2017 førstehandsbehandlet saken

Olje- og energidepartementet (OED) har den 10.10.2017 førstehandsbehandlet saken OED har oversendt Lappland kraftverk prosjektet som notifikasjon etter...


Read More

Befaring Leirvatnet og Blåmannsisen gjennomført

MuskenSenter og MultiConsult på befaring. Leirvatnet - 826 moh. - med Blåmannsisen i bakgrunn Befaring Leirvatnet og Blåmannsisen gjennomført Del av...


Read More

LAST NED

Prosjektdokumenter

Gjeldende lovgivning

MuskenSenter 2016-09-07

Oversiktskart vannkraftprosjekter

MuskenSenter 2017-10-02

Lappland kraftverk prosjektområde

MuskenSenter 2016-14-11

Kart nr. 15 : Lappland kraftverk as - Kraftverk

MuskenSenter 2019-03-15

Kart nr. 16 : Lappland kraftverk AS - Kraftverk og Linjenett

MuskenSenter 2019-03-15