God fremdrift i Lappland kraftverk-prosjeketet

Lappland kraftverk – i Sulitjelma, Fauske kommune, Nordland fylke:
• Er Samlet Plan godkjent
• Melding er sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og er nå godkjent
• NVE har opprettet konsesjonssak for Lappland kraftverk
• Svenske myndigheter – Miljö- och markdomstolen – har fastsatt forenklet saksbehandling av Lappland kraftverk prosjektet, som er positiv for prosjektet.