MuskenSenter AS inviterer til samarbeid

MuskenSenter AS inviterer det offentlige og private markedsaktører til et samarbeide om miljø- og naturvennlig grenseoverskridende vannkraftutbygging - Lappland kraftverk.

Gjenstående finansiering av prosjektutvikling

For gjenstående finansiering av prosjektutvikling (søknad om Konsesjon) fram til konsesjon blir gitt, vurderer MuskenSenter rettet nedsalg av B-aksjer i MuskenSenter Energi til et samlet beløp på ca. 3,0 mill. kroner, over ett år.

Rettet aksjesalg av B-aksjer

I år 2018 selges;
800 stk B-aksjer til: kr. 2.900,-/pr.aksje.
800 stk B-aksjer til: kr. 3.100,-/pr.aksje.
1500 stk B-aksjer til: kr. 3.900,-/pr.aksje.

Les mer om de ulike aksjetrinnene her

Aksjeverdivurdering

Når søknad om konsesjon er sendt til:
1. NVE, selges aksjer (rettet) til over 7.000,- pr. aksje (etter 14 % avkastning)
2. Olje- og energidepartementet, selges aksjer (rettet) til over 10.000,- pr aksje (etter 10 % avkastning)

Mulighet for stor indeksregulert avkastning

Aksjeutbytte både for A-aksjer og B-aksjer er vurdert til kr. 790 pr. aksje/år fra konsesjon blir gitt og fram til kraftverket har kommet i drift, og kr. 1.560,- pr. aksje/år, fra kraftverket er kommet i drift og i 60 år.

Vurdering av finansieringsbehov for videre prosjektutvikling

MuskenSenter AS vil til enhver tid vurdere behovet, form og forhold for finansiering (av prosjektutvikling/søknad om konsesjon) basert på:
• Avtale/kontrakt under særlige betingelser – hel eller delentreprise – for bygging av Lappland kraftverk
• Salg av B-aksjer i MuskenSenter Energi AS
• Andre former for avtaler, relatert til konsesjonssøknaden
Oppsummering med hensyn til kapitalbehov, antall aksjer for salg, aksjepris, og aksjeutbytte

 

Beregnet kapitalbehov
– til prosjektutvikling for søknad om konsesjon:
Totalt: 8.500.000 kroner

Beregnet antall B-aksjer for salg
– for å hente inn denne kapital:
3.000 aksjer

Beregnet aksjeutbytte:
– Indeksreguleres

Kr. 790,- pr. aksje/år
under byggeperioden av kraftverket.

Kr. 1.560,- pr. aksje/år
fra kraftverket er kommet i drift
og i 60 år.

Vilkår for beregnet inntekt er at Lappland Kraft får konsesjon til bygging av kraftverket, og at kraftverket kommer i drift.

Vilkår for beregnet aksjeutbytte er basert på salg av aksjer etter påfølgende anførsel og at MuskenSenter – eller den Muskensenter bemyndiger – drifter og administreres selskapet for beregnet kostnad, under byggeperioden av kraftverket og i 60 år.

KART & BILDER

Prosjektområde

LAST NED

Prosjektdokumenter

Brev fra den Norske Regeringen -OED

Miljö- och energidepartementet 2018-14-06

Brev fra den Svenske Regeringen 

Miljö- och energidepartementet 2018-14-06

Mark- och miljödomstolen Umeå - Slutligt beslut

Umeå Tingrett 2017-12-06

OED - Brev til Naturvårdsverket Lk 

Olje og Energidepartement 2017-17-10

Melding Lappland kraftverk

MuskenSenter 2016-20-12

Prosjektbeskrivelse Lappland kraftverk 28.10.2017

MuskenSenter 2017-28-10

Gjeldende lovgivning

MuskenSenter 2016-09-07

Oversiktskart vannkraftprosjekter

MuskenSenter 2017-10-02

Lappland kraftverk prosjektområde

MuskenSenter 2016-14-11

Oversiktskart nr. 11

MuskenSenter 2016-02-12