Rettet aksjesalg

Basert på forespørsel om kjøp av aksjer og påfølgende avtale om aksjeoverdragelse.

Vederlag og utbytte under forutsetning av at det blir gitt konsesjon for
bygging av Lappland kraftverk.

Min. 650/maks. 6200 aksjer til salgs – av totalt 25000 aksjer

MuskenSenter selger aksjer i MuskenSenter Energi mot Vederlag: kr. 790,- pr aksje/år, når konsesjon er gitt, og Aksjeutbytte: kr. 1.000 pr. aksje/år i 60 år.

Aksjesalg for finansiering av prosjektutvikling

Aksjesalget gjennomføres fortløpende,for prosjektutvikling/ søknad om konsesjon, for et beløp oppad begrenset fra min. ca. 4 mill. til maks. ca. 6 mill. kroner.


AKSJEPRIS 2018  – TRINN 1


2.900 KR


  • 300 aksjer av totalt 25000 aksjer
  • Vederlag: kr 790,-
  • Aksjeutbytte: kr 1.000,-

RETTET AKSJESALG I 2018

TRINN 1. Salg av aksjer for ca. kr. 870.000 i MuskenSenter Energi  

Salg fra 03.01.2018 til 01.09.2018.
- Vederlag fra konsesjon blir gitt til aksjeutbytte utbetales
- Aksjeutbytte i 60 år

AVKASTNING

AKSJEPRIS 2018  – TRINN 2


3.300 KR


  • 350 aksjer av totalt 25000 aksjer
  • Vederlag: kr 790,-
  • Aksjeutbytte: kr 1.000,-
TRINN 2. Eventuelt salg av aksjer for ca. kr. 1.155.000 i MuskenSenter Energi  

Salg fra 02.09.2018 til 31.12.2018.
- Vederlag fra konsesjon blir gitt til aksjeutbytte utbetales
- Aksjeutbytte i 60 år

AVKASTNING

AKSJEPRIS 2019


4.000 KR


  • 350 aksjer av totalt 25000 aksjer
  • Vederlag: kr 790,-
  • Aksjeutbytte: kr 1.000,-

RETTET AKSJESALG I 2019

Eventuelt salg av aksjer for ca. kr. 1.400.000 i MuskenSenter Energi  

Salg fra 01.01.2019 til 01.07.2019.
- Vederlag fra konsesjon blir gitt til aksjeutbytte utbetales
- Aksjeutbytte i 60 år

AVKASTNING

Lett å kjøpe kraftaksjer i MuskenSenter Energi AS

Er du interessert i å kjøpe aksjer  i MuskenSenter Energi AS er det en lett prosess. Følg stegene beskrevet under:

Steg 1.
Vennligst fyll ut interesseskjemaet med obligatorisk informasjon under, signer og send oss på epost eller ring inn opplysningene på telefon:

Epost: post@muskensenter.no
Tlf.: +47 75 51 88 20 / +47 93 01 88 20

 

Steg 2.
MuskenSenter AS sender – eventuelt – ferdig utfylt «Avtale om aksjeoverdragelse» i MSE tilbake til kjøper/investor, til samme E-post, navn og adresse.

 

Steg 3.
Kjøper/Investor undertegner – eventuelt – «Avtale om aksjeoverdragelse» i MSE og sender denne til MuskenSenter (som e-post).

 

Steg 4.
MuskenSenter undertegner –eventuelt– “Avtale om aksjeoverdragelse” i MSE. Samtidig sender MuskenSenter Faktura til kjøper/investor på anført salg av antall aksjer, enhetspris og total kjøpesum, uten omkostninger.

 

Steg 5.
Når MuskenSenter har mottatt fakturabeløpet sender MuskenSenter melding om aksjeoverdragelse til MuskenSenter Energi.

Etter steg 1-5 er fulgt blir Investor godkjent og oppført som aksjonær i selskapets/MuskenSenter Energis aksjebok. Aksjeposten i MuskenSenter Energi er etter dette Investors eiendom.