Konsesjonssak opprettet hos NVE

NVE har nå opprettet Konsesjonssak for Lappland kraftverk – lagt ut Melding og Brosjyre på nett – og vil senere sende den ut på offentlig høring, etter å ha mottatt «uttalelse fra vedkommende svenske myndighet om at der fra svensk side intet er å innvende mot at søknaden optas til behandling».