MuskenSenter og Laponia Center har nå igangsatt utarbeidelse av søknad om konsesjon, som er konsekvensutredning og førstehands teknisk utredning for søknad om konsesjon. Konsekvensutredning, førstehands teknisk utredning, og påfølgende søknad om konsesjon utføres av Multiconsult, Oslo/Ålesund, og beregnes gjennomført og sendes NVE og Miljö- och markdomstolen senest innen februar 2018.

LagreLagre