Brev fra OED til NVE og MuskenSenter. 2018.27.08

Olje- og energidepartementet har besluttet at planene og meldingen for Lappland kraftverk skal tas til behandling  

Olje- og energidepartementet skriver i brev av 27. august 2018 til MuskenSenter og NVE deriblant slik, sitat;

“Planene om Lappland kraftverk skal behandles etter konvensjonen mellom Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende vassdragsretten av 11. mai 1929.”

“Den rette instans for behandling av en søknad i Sverige, er Mark- och miljödomstolen ved Umeå tingrett.”

“NVE kan ta meldingen fra Musken Senter med forslag til program for konsekvensutredninger for Lappland kraftverk til behandling, for den del av prosjektet som berører Fauske, Saltdal og Sørfold kommuner.”

“Olje- og energidepartementet forutsetter at NVEs behandling koordineres med bahandlingen i Sverige, og skjer i samråd med relevant myndighet i Sverige.