OED har oversendt Lappland kraftverk prosjektet som notifikasjon etter Espoo-konvensjon til svenske myndigheter, og samtidig anmodet om avklaring med hensyn til regulering av planlagte/svenske vassdrag og hvilke krav til behandling etter svensk lovgivning prosjektet utløser.