Mark- och miljödomstolen Umeå – Slutligt beslut 2017-12-06