Kart nr. 16 : Lappland kraftverk as - Kraftverk og Linjenett

Prosjekteiere ved Lappland Kraft AS planlegger bygging av nettilknytning / produksjonsradial for levering av elkraft fra Lappland kraftverk, til det svenske sentralnettet – 420 kV linjenett – ved Ligga, Porjus i Jokkmokk kommune og det norske sentralnettet – 420 kV linjenett – ved Salten Trafo i Straumen i Sørfold kommune.

Planen er oversendt Olje- og energidepartementet, NVE og Statnett.

Sammendrag – utbyggingsplan for overføring av elkraft fra Lappland kraftverk

Foreliggende plan om bygging av nettilknytning / produksjonsradial for levering av elkraft fra Lappland kraftverk, til det svenske sentralnettet – 420 kV linjenett – ved Ligga, Porjus i Jokkmokk kommun og det norske sentralnettet – 420 kV linjenett – ved Salten Trafo, Straumen i Sørfold kommune, er vel tilpasset;

  • planlagt og rådende nettutvikling i Nord-Norge, for neste generasjon kraftnett
  • effektiv overføring av elkraft overskuddet i regionen, og
  • gir langt større forsyningssikkerhet for hele landsdelen og det nordiske kraftområdet.

Utbyggingsplan blir spesielt tilfredsstillende/tilpasset, når utbygging av Lappland kraftverk – produksjonsradial (overføring av elkraft) – i tillegg;

  • vil redusere behovet for investeringer til å styrke sentralnett i Nordland, da en stor del av någjeldende overproduksjon i regionen får mer tilrettelagt kraftutveksling med Sverige og eventuelt Finland.
  • gir samfunnsøkonomisk rasjonell drift- og utvikling av det sentrale overføringsnettet for kraft
  • legger til rette for balansert ny kraftproduksjon i Nordland, og for øvrig virker positivt med hensyn til lokal/regional verdiskapning, samfunnsmessig rasjonell nettutvikling, linjenettets spenningsnivå, og ny småkraftproduksjon.