Bieskehàvrre (Pieskehaure) ved utløpet og lukehus for regulering av vannstand

Mark- och miljödomstolen har besluttet: Sverige har intet å innvende mot søknaden om bygging av Lappland kraftverk

Sverige ved Mark- och miljödomstolen har uttalt/förklarat, sitat;

Mark- och miljödomstolen finner för närvarande inget hinder mot att Laponia Center AB och MuskenSenter AS i Norge ansöker om att få oppföra det aktuella kraftverket. Dock konstaterar domstolen att det finns ett antal motstående intressen i området.” – Lappland kraftverk i Sulitjelma, Fauske kommune og med uttak fra Bajep Sårjåsjàvvre/Leirvatnet og Bieskehàvrre (Pieskehaure).

“Domstolen konstaterar att vattenöverledningen från vattendragen på den svenska  sidan till Norge enligt domstolens mening utgör vattenverksamhet i Sverige. En ansøkan om tilstånd att få utføra en sådan verksamhet förutsätter enligt svensk lag att en miljökonsekvensutredning har upprettats. Inför upprättandet av en sådan utredning ska sökanden vända sig til länsstyrelsen, eventuelt tilsynsmyndigheten, och till de enskilda som kan antas bli särskilt berörda for samråd. I 22 kap. Miljöbalken anges vad en ansökan i övrigt ska innehålla.”.

Domstolen uttaler her at der fra Sveriges side intet er å innvende mot at søknaden om bygging av Lappland kraftverk i Fauske – med inntak av vann fra Bieskehàvrre (Pieskehaure) og Sårjåsjàvrre/Leirvatnet slik det er planlagt – opptas til behandling.


Mark- och miljødomstolen – på vegne av svenske myndigheter – har besvart også Olje- og energidepartementets henvendelse ved en domsbeslutning:

” Sverige har intet å innvende mot søknaden om bygging av Lappland kraftverk, herunder avklart at Sverige har intet å innvende med hensyn til regulering av planlagte/svenske vassdrag og anført hvikle krav til behandling etter svensk lovgivning prosjektet utløser – konsekvensutredning må utføres.